Header

 

Curriculum Vitae

Grunnutdannelse

Jeg ble født 12.07.1956 i København i Danmark, men har boet det meste av oppveksten forskjellige steder i Jylland i Danmark. I barne- og ungdomsårene var jeg dypt engasjert i den kristne speiderbevegelsen i Danmark, hvor jeg i nesten 25 år var medlem og leder i FDF/FPF i Brøndbyvester og Horsens 1. kreds. I disse årene tog jeg som ledd i lederutdannelsen innfor speiderbevegelsen del i de pedagogiske utdannelsestilbud og ble blant annet også instruktør i kanoseiling.


Etter avsluttet Artium (Videregåends Skole) fra Statsgymnasiet Schneekloth's Skole i Brøndbyvester ved København, ble det tatt mer eller mindre fri fra lesingen en periode, hvor jeg blant annet ble uteksaminert som Reiseleder og jobbet en tid som dette på Mallorca i Spania, deretter jobbet i Ruhr-distriktet i Tyskland på lager og med opprensing av tilstoppete oljepipelines på raffinaderier for Shell og Exxon (et skikkelig møkket jobb J ), jobbet som drosjesjåfør i Danmark og som kano- og skyteinstruktør på Cape Cod, i Massachussetts, USA, før jeg startet på den medisinske utdanningen på Odense Universitet i Danmark.