Header

 

Legeutdanningen

Jeg ble uteksaminert i vinteren 1991/1992 fra det medisinske fakultetet i Odense, med etterfølgende kirurgisk og medisinsk turnustjeneste på Fredericia Sygehus og praksis-turnus i Egtved Lægecenter. Sommeren 1992 tog jeg i tillegg også Amerikansk legeeksamen, med tanke på evt videreutdanning i USA.


Etter noen korte vikariater på kirurgisk avdeling på Grindsted Sygehus og medicinsk avdeling på Åbenrå Sygehus, startet jeg i utdanningsstilling på plastikkirurgisk avdeling på Odense Universitets Sygehus i 1993.


I sommeren/høsten 1994 fikk jeg tilbud om å vikariere i en praksis på Molde Legesenter i Møre og Romsdal i Norge i 3 mdr. Jeg fant meg så godt tilpass i denne typen legearbeide at jeg etter hjemkomsten til Danmark og samråd med familien besluttet å skifte over til Allmenn Medisin. Familien flyttet derfor permanent til Norge i Januar 1995, hvor jeg startet som Allmennlege i Øvre Årdal i Sogn og Fjordane, hvor jeg avsluttet spesialistutdanningen innenfor Allmennmedisin i 2000.